Mapa sociálnych inovátorov

Mapa ľudí, ktorí prinášajú pozitívne zmeny na Slovensku.

Mapa sociálnych inovátorov

2016 © Nadácia Pontis